Πρόγραμμα Προπονήσεων

Γεννηθέντες 2005-΄04-΄03-΄02
Δευτέρα 15:30 - 16:30
Πέμπτη 15:30 - 16:30
Σάββατο 10:00 - 11:00

Γεννηθέντες 2001-΄00
Δευτέρα 16:30 - 17:30
Πέμπτη 16:30 - 17:30
Σάββατο 11:00 - 12:00

Γεννηθέντες 1999-΄98-΄97-΄96-΄95-΄94
Τρίτη 15:30 - 17:00
Τετάρτη 15:30 - 17:00
Παρασκευή 15:30 - 17:00 

Πληροφορίες στο γήπεδο της Λιγορτύνου από τις 14:00 έως τις 17:00 κάθε μέρα ή στο τηλέφωνο 6943252239 (προπονητής Βελεγράκης Στέλιος)